Nahrávam

I am normal, right? Just like you.

Jsme divadelníci, kteří se rozhodli poskytnout divákům ne tak úplně divadelní zážitek.

Protože naše práce hraničí s výtvarnou instalací, performance nebo happeningem, považujeme divadelní prostor za limitující. Ten totiž u diváka přirozeně generuje očekávání tradičního divadelního vztahu divák-účinkující. My volíme pro naši práci nedivadelní prostor, ve kterém si divák sám určí svoji pozici a roli v prostoru.

Zrod projektu se neodvíjí od tématu, ale od lidí, kteří jsou v projektu zapojení. V pohybové sekci týmu pracujeme s obyčejností a civilními gesty, které transformujeme do našeho jazyka.

Ondra Kalužák, který je opět tvůrcem zvukové složky, chce pracovat s tichem a spektralizmem, ale objevit se může i barokní fuga. Anička Laborová, která dělá light design, chce dostat světla přímo na těla performerů. Síma Vaškovičková, která pracuje na vizuální složce projektu, chce udělat vernisáž.

I AM NORMAL není inscenace, je to umělecký projekt. Má několik výstupů, které na sebe přímo nenavazují, ale pojí je dohromady samotný tvůrčí proces. Prostě když v rámci tématu budeme chtít něco udělat, uděláme to.

I AM NORMAL je teze. Na podporu této teze představujeme několik příkladů (example no. 1-n). Ten první můžete sledovat na instagramu už od samého počátku tvorby: I AM NORMAL: example no. 1. Těšíme se na vás!

Tvůrčí tým